Trong điều kiện thị trường tài chính phát triển mạnh mẽ và mở rộng ngày càng nhanh chóng, các công ty và tập đoàn đã dựa vào tỷ giá hối đoái khi thực hiện các giao dịch quốc tế. Các loại tỷ giá hối đoái bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố từ lĩnh vực kinh tế và tài chính nội địa, cũng như những điểm đặc trưng riêng mà các nhà giao dịch cần quan tâm khi thực hiện giao dịch. Trong bài viết dưới đây, Sài Gòn Chứng Khoán đã tổng hợp đầy đủ thông tin và sẽ giúp các nhà giao dịch tìm hiểu chi tiết về tỷ giá hối đoái là gì, những yếu tố tác động đến nó cũng như những ảnh hưởng của nó đến các doanh nghiệp nói riêng và tình hình của toàn bộ nền kinh tế nói chung.